iStock_000032418726Medium.jpg

Dødsbo

Vi har mange års erfaring med dødsbo, både for private og det offentlige. Vi kan bla. tilby følgende tjenester:

- Registering av dødsbo med bilder og /eller skriftlig . Alt lagres digitalt.

- Verdivurdering og evt realisering av eiendeler til boet.

- Bistand med utlevering.

- Innhenting evt lagring av eiendeler.

- Sikring av lokaler, bytting av låser.

- Oppsett av overvåkningsutstyr.

- Utlevering av eiendeler.

-Håndtering av våpen. Vi kan lagre, pris vurdere og selge våpen.

- Stort lager og utearealer med plass til oppbevaring av eiendeler til boet.

- Vask og tømming til avtalt pris.

- Enkel vedlikehold og hagearbeid, evt Innhenting av pris tilbud på arbeid som må utføres.