Konkursbo

Vi har mer enn 15 års erfaring med registrering og salg av konkursbo/dødsbo.

Med et stort nettverk av oppkjøpere og kunder, koblet med annonsering på diverse media
har vi et effektivt og raskt salgsapparat.  

Tjenester:

- Registering av konkursbo med bilder og/eller skriftlig. Alt lagres digitalt.

- Verdivurdering og evt realisering av eiendeler til boet.

- Gjennomføring av opphørssalg.

- Bistand med utlevering

- Innhenting evt lagring av regnskapsmateriale

- Sikring av lokaler, bytting av låser

- Oppsett av overvåkningsutstyr.

- Utlevering av eiendeler.

- Sikring av PC og servere.

- Stort lager og utearealer med plass til oppbevaring av eiendeler til boet.