SOLGT - MERCEDES-BENZ Sprinter , 2015 modell. Kjørt 141.000 km. Neste EU 31.03.2019

På vegnet av bobestyrer skal vi selge :

MERCEDES-BENZ Sprinter , 2015 modell. Kjørt 141.000 km. Neste EU 31.03.2019

Opplyses fra Bertil og Sten at den er fortsatt under garanti og fulgt service.

1 nøkkel. 1 Sett med dekk.

Kan besiktiges etter avtale. Vi har ingen inngående kunnskap til tilstandene på den.

Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. BUD må være over KR 200.000

Selges fri for heftelser.

Selges "as is". Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko. Bud inngis til Esben@baerumdata.no innen 31 desember 2018 kl 12

Vennligst opplys om navn, adresse og telefonnr, bud uten dette på vil bli slettet.