SOLGT TEL2CEL AS konkursbo, selges HBO kr 3000 ink mva

På vegnet av bobestyrer skal vi selge noe varelager.

Vi ønsker primært å selge det samlet men kan splitte det om det regningsforsvarlig.

Mobil deksler, kabler mm for div type telefoner og pader

Div deler

Hard glass, 

Noe verktøy

Kan besiktiges etter avtale. Vi har ingen oversikt over antall eller innkjøpsprisen

Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett.

Selges "as is". Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko. Bud inngis til Esben@baerumdata.no innen 25 mai kl 14

Vennligst opplys om navn, adresse og telefonnr, bud uten dette på vil bli slettet.