Fra konkursboet til NYE ARBEIDSKOLLEGA AS selger driftstilbehør

Diverse driftstilbehør, bla hyller, arbeidsklær, verktøy mm selges

OBS - DEKK FØLGER IKKE MED!

Kan besiktiges etter avtale. Vi har ingen inngående kunnskap til tilstandene på utstyret.

Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett.

Selges "as is". Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko. Bud inngis til Esben@baerumdata.no

Vennligst opplys om navn, adresse og telefonnr, bud uten dette på vil bli slettet.