Verktøy fra Klimatec AS dets konkursbo

På vegnet av bobestyrer har vi noe verktøy som skal selges.

Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. Selges "as is". Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko. Bud inngis til Esben hos baerumdata.no Vennligst opplys om navn, adresse og telefonnr, bud uten dette på vil bli slettet. Vi tar forbehold om evt feil.