CV63319 MERCEDES-BENZ CLK 200

CV63319 MERCEDES-BENZ CLK 200

På vegnet av bobestyrer har vi en CV63319 MERCEDES-BENZ CLK 200 . EU mangler.

RASK AVGJØRELSE!

Km vet vi ikke.

Flat batteri når vi skulle se på den, men den skal starte. S/W dekk.

Kan besiktiges etter avtale. Vi har ingen inngående kunnskap til tilstandene på den.

Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett.

Selges "as is". Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko. Bud inngis til Esben@baerumdata.no

Vennligst opplys om navn, adresse og telefonnr, bud uten dette på vil bli slettet.