driftstilbehør

SOLGT - Varelager og driftstilbehør fra konkursboet til Teltrakom AS

På vegnet av bobestyrer har vi diverse driftstilbehør, varelager, datautstyr mm

Visning kl 11 mandag 09 sept, Dølasletta 1, Lier.

Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett. Selges "as is". Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko. Bud inngis til Esben@ baerumdata.no

Vennligst opplys om navn, adresse og telefonnr, bud uten dette på vil bli slettet. Vi tar forbehold om evt feil. Budfrist 10 september kl 10.