utebelysning

SOLGT

På vegnet av bobestyrer skal vi selge noe verktøy og verktøyskap mm.

Vi ønsker primært å selge det samlet men kan splitte det om det regningsforsvarlig.

Kan besiktiges etter avtale. Vi har ingen oversikt over antall eller stand.

Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett.

Selges "as is". Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko. Bud inngis til Esben@baerumdata.no innen 10 juli kl 14 2018

Vennligst opplys om navn, adresse og telefonnr, bud uten dette på vil bli slettet.