SOLGT - Fra konkursboet til BILOMBYGGING AS har vi mye verktøy og deler

På vegnet av bobestyrer skal vi selge noe verktøy og varelager. Vi gjør oppmerksom på at det er ikke alt som er på bildene som følger med. Tar dette på visningen.

Vi ønsker primært å selge det samlet men kan splitte det om det regningsforsvarlig.

Kan besiktiges mandag 29 april kl 11-12, Svelvikveien 61, 3039 DRAMMEN

Rask avgjørelse!

Vi har ingen oversikt over antall eller stand.

Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett.

Selges "as is". Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko. Bud inngis til Esben@baerumdata.no innen 30 aprli kl 11 2019.

Vennligst opplys om navn, adresse og telefonnr, bud uten dette på vil bli slettet.