verktøy

SOLGT - Fra konkursboet til Skapskredderen Toram AS selger vi maskiner og verktøy, truck mm

Visning kl 12, onsdag 5 juni Syretårnet 43, Drammen. Vi har ingen inngående kunnskap til tilstandene på den.

Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett.

Selges "as is". Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko. Bud inngis til Esben@baerumdata.no , budfrist kl 12:00, 06 juni

Vennligst opplys om navn, adresse og telefonnr, bud uten dette på vil bli slettet.

SOLGT - Fra konkursboet til BILOMBYGGING AS har vi mye verktøy og deler

På vegnet av bobestyrer skal vi selge noe verktøy og varelager. Vi gjør oppmerksom på at det er ikke alt som er på bildene som følger med. Tar dette på visningen.

Vi ønsker primært å selge det samlet men kan splitte det om det regningsforsvarlig.

Kan besiktiges mandag 29 april kl 11-12, Svelvikveien 61, 3039 DRAMMEN

Rask avgjørelse!

Vi har ingen oversikt over antall eller stand.

Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett.

Selges "as is". Det forventes at budgivere tar høyde for denne risiko. Bud inngis til Esben@baerumdata.no innen 30 aprli kl 11 2019.

Vennligst opplys om navn, adresse og telefonnr, bud uten dette på vil bli slettet.

SOLGT - Fra konkursbo skal vi selge verktøy mm

På vegne av bobestyrer skal vi selge verktøy mm
Boet ingen inngående kjennskap til utstyret.

Bud må bli stående i minimum 48 timer, to arbeidsdager
Bobestyrer forbeholder seg retten til å forkaste ethvert bud, og til å akseptere det budet som er best for boet uavhengig av om dette er det høyeste beløpsmessig sett.

Bud inngis til Esben@baerumdata.no. Vennligst opplys om navn, adresse og telefonnr, bud uten dette på vil bli slettet.

Useriøse bud vil bli slette uten videre oppfølging.
Vi tar forbehold om feil i annonsen